big d casino pictures las vegas nv are there any casinos near orlando florida wheeling island hotel casino racetrack wheeling wv pullman cannes mandelieu royal casino mandelieu la napoule cedex how much does it cost to start a casino palais de la mediterranee casino dress code
best platform for news and views

ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ : Raminder Rami

Please Click here for Share This News

( ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ )

ਉਹ ਸੋਚਦੀ !

ਔਰਤ ਤੇ ਜਨਣੀ ਹੈ
ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀ !
ਰਾਜੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ
ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ !
ਰਾਣੀ ਝਾਂਸੀ ਲੱਛਮੀ ਬਾਈ
ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ
ਉਸ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ !!

ਫਿਰ ਵੀ ਮਰਦ
ਔਰਤ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਦੀ ਵਸਤੂ !
ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ
ਨੋਕਰਾਨੀ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ !!

ਔਰਤ ਸੱਭ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ !
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਘਰ ਨੂੰ
ਬਨਾਉਣ ਸੰਵਾਰਨ !
ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ
ਉਮਰ ਬਿਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ !!

ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ
ਹਰ ਆਏ ਗਏ ਦੀ ਖਾਤਿਰਦਾਰੀ ਕਰਨੀ !
ਮਰਦ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿਣਾ
ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਜਰਦੇ ਰਹਿਣਾ !
ਫਿਰ ਵੀ ਉਫ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤਾਨੇ ਮਿਹਨੇ !
ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ
ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ !
ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ
ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ !
ਨਾ ਕੋਈ ਆਏ
ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਏ !
ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ
ਉਸਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿਣਾ !
ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇਣਾ ਹਥਿਆ ਲੈਣਾ !
ਹਰ ਜਗਹ ਹਰ ਇਕ ਸਾਹਮਣੇ
ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ !!

ਔਰਤ ਹਰ ਪਲ ਸਬਰ ਦੇ ਘੁੱਟ ਭਰਦੀ !
ਕੱਦ ਤੱਕ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ
ਉਸਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ !
ਭਰਿਆ ਪਿਆਲਾ ਕਦੀ ਤੇ ਉੱਛਲ਼ੇ ਗਾ
ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਕਦੀ ਤੇ ਭੜਕੇਗੀ !!

ਔਰਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ
ਪਲ ਛਿੰਨ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ !
ਜਦ ਉਸਦੇ ਮਰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ !
ਤੂੰ ਤੇ ਨੌਕਰ ਹੈ
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰੋਟੀਆਂ
ਖਾਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ !!

ਇਹ ਸੁਣ ਸੀਨਾ
ਲਹੂ ਲੁਹਾਣ ਹੋ ਗਿਆ !
ਮਰਦ ਇਹ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ
ਔਰਤ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਰੁੱਲ ਗਈ !
ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਦੇ ਸੰਵਾਰਦੇ
ਉਸਦਾ ਹਰ ਪੱਲ
ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਦੇ
ਗੁਜ਼ਰਿਆ !
ਹਰ ਰਾਤ ਅੱਥਰੂਆਂ ਨਾਲ
ਤਕੀਆ ਭਿਗੋਣਾ !
ਜੋ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਦਿੱਤਾ
ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ
ਤਾਨੇ ਮਿਹਨੇ !
ਰੋਜ਼ ਦਾ ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਜਿਊਣਾ !
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਉਕੇ !
ਕੀ ਇਹ ਹੈ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ !
ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਭਰਪਾਈ ਹੋਵੇਗੀ
ਇਸ ਸੱਭ ਦੀ !
ਫਿਰ ਵੀ ਔਰਤ ਦਾ
ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ !
ਕੋਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ !
ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਬਾਈ ਵੀ
ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ !
ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕੱਪੜਾ ਲੱਤਾ
ਸੱਭ ਲੈਂਦੀ ਹੈ !
ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼
ਵਿੱਚ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ
ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ !!

ਵਾਹ ਰੀ ਔਰਤ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ !
ਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਇਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ !
ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ
ਬੰਦਾ ਗਿਣਤੀ ਕਰੇ !
ਐਨੀ ਘਟੀਆ ਸੋਚ
ਐਨਾ ਘਟੀਆਪਣ !!

ਔਰਤ ਤੇਰੀ ਇਹ ਕੈਸੀ
ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੈ !
ਤੇਰਾ ਕੈਸਾ ਬਨਵਾਸ ਹੈ !
ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ
ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਂਉਂਦਾ !!

ਮਰਦ ਇਹ ਕਿਂਉ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ !
ਔਰਤ ਅਗਰ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ
ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ !
ਵਕਤ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ
ਚੰਡੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ !
ਔਰਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ
ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਔਰਤ ਹੈ !!

 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ
ਉੱਠ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰ !
ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੱੜ !
ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕਰ !
ਜਿਸਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ
ਕੀ ਖੋਇਆ ਹੈ ਕੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ !
ਤੋੜ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬੰਧਨ !
ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਨੂੰ
ਹਰ ਸਮੇਂ
ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ !!

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਦਾ ਨੇ ਵੀ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਹੈ
( ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤੁ ਜੰਮਹਿ ਰਾਜਾਨ )

( ਰਮਿੰਦਰ ਰਮੀ )

Please Click here for Share This News

Leave a Reply

Your email address will not be published.