best platform for news and views

ਨਜ਼ਮ : ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ : ਰਮਿੰਦਰ ਰਮੀ

Please Click here for Share This News


ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ
ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ
ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਂਦੀ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ
ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨਾ ਕਰਦੀ
ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਵਧਾਉਂਦੀ
ਅਗਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਸੀ
ਇਕ ਦਿਨ
ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ
ਸਾਂਝੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ
ਕਿਸੇ ਝੂਠੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ
ਉਡੀਕ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ
ਹਰ ਪੱਲ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ
ਤੇ ਨਾ ਕਰਦੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ
ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਏਂ ਕਦੀ
ਤੇ ਪਿਆਰ ਗਲ਼ਵੱਕੜੀ ਪਾ
ਪੁੱਛਾਂ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ
ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ
ਨਹੀਂ ਜਾਏਂਗੀ ਕਦੀ
ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ
ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ
ਇਹ ਦਰਦ ਵਿਛੋੜਾ ਤੇ
ਨਾ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ
ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਉਕੇ ਤੇ ਨਾ ਭਰਦੀ
ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਬਕ ਕੇ ਤੇ ਨਾ ਉੱਠਦੀ
ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹਣ ਨੂੰ
ਤਰਸ ਗਈਆਂ ਨੇ
ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ
ਤੇਰੇ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਰਿੰਗ
ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ
ਮੈਂ ਲਿਖਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਦੀ
ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਣਗੁਣਾਉਂਦੀ
ਆਪਣੀ ਸੁਰੀਲੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ
ਸੁਣਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ
ਫੁਲੀ ਨਾ ਸਮਾਉਂਦੀ
ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ
ਕੀ ਲਿਖਾਂ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਲਿਖਾਂ
ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਤੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ
ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਣਾ
ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਪਿਆਰ , ਮੁੱਹਬਤ , ਦੋਸਤੀ
ਇਹਨਾਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਹੁਣ
ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਗਿਆ
ਕਦੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ
ਇਹ ਤੇ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ
ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ
ਬਹਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਈ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ
ਇਸ ਬਹਾਰ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ
ਵੀਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਨੂੰ
ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀ
ਮੇਰੇ ਦਰਦਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੂੰ
ਮਲ੍ਹਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ
ਤੇਰੇ ਖਰਵੇ ਬੋਲ ਸੁਣ
ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਵਲੂੰਧਰ ਗਏ
ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਦੇਖਿਆ
ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਰ ਗਏ
ਇਹ ਜੀਊਣਾ ਵੀ ਕੋਈ
ਜੀਊਣਾ ਹੁੰਦਾ
ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ
ਹਰ ਪੱਲ ਤੇਰੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੀ
ਤੇਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ
ਤੇਰੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ
ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਜਿੱਥੇ ਰਹੇ ਸੁਖੀ ਵੱਸੇ
ਮੁੱਦਤਾਂ ਬਾਦ ਅੱਜ
ਕਲਮ ਪਕੜੀ ਤੇ ਤੂੰ
ਫਿਰ ਮੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ
ਆ ਗਈ
ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਜ਼ਮ
ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਲਿੱਖ ਬੈਠੀ
ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ
ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ
ਮੈਂ ਹਾਲੋਂ ਬੇਹਾਲ ਨਾ
ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ
ਤੇਰੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਯਾਦਾਂ
ਮੈਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਨਾ ਕਰਦੀਆਂ
ਕਾਸ਼ ਤੂੰ ਵੀ ਕਦੀ
ਮੇਰੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ
ਮੇਰਾ ਦਰਦ ਪਹਿਚਾਣ
ਮੇਰੀ ਮੁੱਹਬਤ ਯਾਦ ਕਰ
ਭੱਜੀ ਆਉਂਦੀ ਮਿਲਣ
ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ
ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ
ਕਿਸੇ ਝੂਠੀ ਉਡੀਕ ਦੀ
ਆਸ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ
ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਵਾਪਿਸ
ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਭਰ
ਕਹੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਕੇ
ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀ
ਤੈਥੋਂ ਵਿੱਛੜ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ
ਕਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੀ
ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ
ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ

( ਰਮਿੰਦਰ ਰਮੀ )

Please Click here for Share This News

Leave a Reply

Your email address will not be published.